No Recent Activity

2 Visitor Messages

  1. View Conversation
    Hien nay tai Viet Nam co rat nhieu cong ty nha may xi nghiep hoac ca nhan nhap khau va phan phoi truc tiep cho khach hang cac san pham ve may moc cong nghiep thiet bi lam sach cong nghiep thiet bi lam mat cong nghiep nhung khong phai vi the ma khach hang chu quan trong viec lua chon 1 don vi uy tin de mua hang vi hien tai cac nguon hang thap giai nhiet nuoc nhai hang kem chat luong duoc dua vao Viet Nam rat nhieu Voi kieu dang hinh thuc cung nhu bao bi san pham giong y trang khach hang rat de bi nham tuong la hang that
  2. Cooling Tower là thi?t b? làm gi?m nhi?t ?? c?a n??c b?ng cách trích nhi?t t? h?i n??c và th?i ra ngoài không khí. K?t qu? là ph?n n??c còn l?i trong tháp làm mát ???c làm mát ?áng k?. ?ây c?ng là nguyên lý làm vi?c chung cho c? tháp gi?i nhi?t tròn và vuông.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
About thichreview

Basic Information

Signature


chuyen gia tháp gi?i nhi?t toàn qu?c

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
Visitor Messages
Total Messages
2
Most Recent Message
07-08-2019 10:14 AM
General Information
Last Activity
07-20-2019 04:23 AM
Join Date
07-08-2019
Home Page
http://thapgiainhiettashin.vn