Tab Content
No Recent Activity

8 Visitor Messages

 1. View Conversation
  lông mu là gì nh??
  cách phá thai dân gian và t? nhiên
 2. View Conversation
  Resorts Near Gurgaon
  book your best resorts near delhi ncr with us and enjoy maximum discount at any time. waiting for your call.
 3. View Conversation
  Hi, i like web of you
 4. View Conversation
  Hi, Nice website
Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8
About vonggosua

Basic Information

About vonggosua
Biography:
Vòng tay g? s?a ???c xem là “trang s?c phong th?y” vô cùng quý giá. Trông có v? ch? là m?t chi?c vòng nh? bé nh?ng l?i ???c các th? th? công lành ngh? ch? tác t? lo?i g? s?a giá tr?.
Lo?i g? này ???c ng??i x?a ?ánh giá là lo?i g? quý t?c, sánh ngang v?i g? hoàng ?àn và quý báu nh? vàng m??i, ng?c kh?m.
Chính vì “thân th?” quý hi?m và nh?ng l?i ích phong th?y vô cùng phong phú, vòng tay g? s?a (trong cùng nhóm vòng tay g? phong th?y) ???c nhi?u ng??i yêu thích và s?n lùng .
Nhi?u khách hàng v?n b?n kho?n nên mua vòng tay g? s?a ? ?âu là t?t nh?t. Nh?ng n?i bán vòng tay g? s?a uy tín trên th? tr??ng ? th?i ?i?m hi?n t?i không nhi?u, ?? ch?n mua ?úng ???c vòng tay cho mình thì không ??n gi?n.
G? th?o vân là kênh cung c?p vòng tay g? s?a quý hi?m ?em l?i giá tr? phong th?y c?c t?t cho gia ch?. ???c ?ánh giá là uy tín và ch?t l??ng hàng ??u trên th? tr??ng, ng??i dùng s? có tr?i nghi?m t?t khi mua s?m vòng tay g? s?a trên G? th?o vân.
M?t hàng kinh doanh ch? y?u ? G? th?o vân là vòng tay g? s?a các lo?i v?i c?t lõi là mang s?n ph?m v?a ??p v? th?m m? v?a h?p v? giá ti?n cho nhi?u ??i t??ng khách hàng.

Nh?ng chi?c vòng phong th?y tâm linh này ???c làm t? g? s?a th?t quý hi?m 100% v?i nh?ng ???ng vân mây tinh t?, ???c tuy?n ch?n t?ng h?t m?t và ???c ch? tác th? công tinh x?o b?i nh?ng ng??i th? lành ngh?.
S?n ph?m n?i b?t nh?t c?a G? th?o vân là vòng tay g? s?a ?? g?n li?n v?i Ph?t, mang tính lành, ng??i l?n hay tr? em ??u mang ???c. Vòng tay có th? tác ??ng tích c?c lên s?c kh?e c?a ng??i ?eo, th? thái luôn l?c quan, yêu ??i.
? khía c?nh tác d?ng c?a g? s?a trong phong th?y, ??i v?i khách hàng mu?n ?eo nh? là m?t v?t trang s?c phong th?y thì vòng tay g? s?a còn mang l?i ?i?m may cho công vi?c và cu?c s?ng c?a thân ch?.

Các s?n ph?m vòng tay g? s?a qu?ng bình hi?n nay ?ang ???c khách hàng ?a chu?ng nh?t

CÁC S?N PH?M VÒNG TAY G? S?A QU?NG BÌNH CAO C?PVòng g? s?a qu?ng bình 14li h?t tròn
2,500,000 ?
1,650,000 ?
THÊM VÀO GI?

Vòng g? s?a qu?ng bình 16li h?t tròn
3,200,000 ?
1,900,000 ?
THÊM VÀO GI?

Vòng tay g? s?a ?? qu?ng bình 10 li h?t tròn
1,600,000 ?
1,100,000 ?
THÊM VÀO GI?

Vòng tay g? s?a qu?ng bình 10 li h?t nh?ng
1,900,000 ?
1,400,000 ?
THÊM VÀO GI?

Vòng tay g? s?a qu?ng bình 10 li h?t trúc
1,900,000 ?
1,300,000 ?
THÊM VÀO GI?


Vòng tay g? s?a qu?ng bình 12 li h?t nh?ng
2,100,000 ?
1,600,000 ?
THÊM VÀO GI?

Vòng tay g? s?a qu?ng bình 12 li h?t trúc
1,900,000 ?
1,500,000 ?
THÊM VÀO GI?


Vòng tay g? s?a qu?ng bình 12li h?t tròn
2,200,000 ?
1,500,000 ?
THÊM VÀO GI?

Vòng tay g? s?a qu?ng bình 18 li h?t tròn
2,860,000 ?
2,200,000 ?
THÊM VÀO GI?

Vòng tay g? s?a qu?ng bình 20li h?t tròn
5,000,000 ?
4,000,000 ?
THÊM VÀO GI?

Vòng tay g? s?a qu?ng bình 8li h?t trúc
1,600,000 ?
1,100,000 ?
THÊM VÀO GI?
Mua hàng trên G? th?o vân khá ti?n l?i, b?n ch? c?n ?i?n tên và s? ?i?n tho?i, b? ph?n ch?m sóc khách hàng s? ch? ??ng g?i l?i ?? t? v?n cho b?n. Ngoài ra, còn m?t ?i?m c?ng n?a ?ó là b?n s? mua hàng tr?c ti?p mà không qua trung gian hay kênh th? 3, nên s? không có nguy c? v? vi?c ?ánh tráo s?n ph?m.
Các vòng tay g? s?a trên G? th?o vân ??u có chính sách b?o hành c? th? giúp b?o v? quy?n l?i c?a ng??i mua. Chính vì v?y, b?n có th? yên tâm và tr?i nghi?m mua hàng trên kênh shopping online này.
Vì có ch? ?? mi?n phí giao hàng trên toàn qu?c n?u b?n nào ?ang tìm mua vòng tay g? s?a ?? Hà N?i, TPHCM hay các t?nh thành ph? khác thì v?n ???c giao hàng t?n nhà bình th??ng.

??a chi mua hàng
C?a hàng bán vòng tay g? s?a cao c?p g? th?o vân
chuyên cung c?p các s?n ph?m vòng tay b?ng ch?t li?u g? t? nhiên. các lo?i vòng tay g? s?a ?? cao c?p.
??a ch? c?a hàng: s? 45a, ngõ 1 ngô thì nh?m, hà c?u, hà ?ông, hà n?i, vi?t nam
?i?n tho?i: 037 307 5767
Website: https://vonggosua.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/vonggosuacaocap

Signature


Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
Visitor Messages
Total Messages
8
Most Recent Message
10-21-2019 04:14 AM
General Information
Last Activity
03-27-2019 12:36 PM
Join Date
06-26-2018
Home Page
https://vonggosua.com.vn/vong-tay-go-sua-gia-bao-nhieu/