No Recent Activity

1 Visitor Messages

 1. View Conversation
  ?àm Âu Phong s?ng s?t nhìn Uy?n Tinh, v? m?t t?i s?m l?i, c?n ch?t môi, ?i?u b? vô cùng t?c gi?n. Uy?n Tinh cúi g?m m?t tránh ?i ánh m?t ?áng s? c?a h?n Không khí th?t ng?t ng?t l?i thêm cái giá l?nh toát ra t? ng??i ?àm Âu Phong khi?n ng??i kh máy ch?y b? ?i?n
  bàn bóng bàn
  ác rùng mình ngh?t th?
  -Diêu Uy?n Tinh! Cô qu? là con ng??i không ??n gi?n
  ?àm Âu Phong t?c gi?n b? ?i ra ngoài. Gi? ch? còn l?i Khi?t Luân và Uy?n Tinh. Cô th?n th? ng?i b?t ??ng, ánh m?t vô h?n nhìn ra ngoài c?a s?. Khi?t Luân nãy gi? không hi?u chuy?n gì ?ang s?y ra, gi? l?i nhìn th?y bi?u hi?n c?a cô nh? th? không kh?i ng?c nhiên
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About Litargirio

Basic Information

Age
25

Statistics


Total Posts
Total Posts
1
Posts Per Day
0.00
Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
03-28-2016 09:47 PM
General Information
Last Activity
04-05-2016 12:25 PM
Join Date
04-26-2015