Conversation Between faux and vicaheo456

2 Visitor Messages

 1. Chính ch? bán ??t m?t bi?n Phú Qu?c, m?nh 1000m2, 27 t?. LH 0942.496.203

  N?i dung: Tôi có m?nh ??t 1 công (1000m2), ? th? tr?n D??ng ?ông 01 km, m?t ti?n n?m trên l?i xu?ng bi?n.

  Di?n tích 1000m2. M?t ti?n 27m

  Giá bán: 27 t?.

  Thích h?p xây khách s?n, khu ngh? d??ng. L?i nhu?n bình quân 20%/n?m, cao h?n n?u bi?t khai thác t?t.

  Có nhu c?u mua ??t n?n phú qu?c chính ch? vui lòng liên h? ?? ???c xem ??t và s? ??:

  Anh Quân – 0942.496.203

  Ngu?n: https://phuquoc.net.vn
 2. Sorry if this message bothered you
  nha dat phu quoc
  Chuyên t? v?n ??u t?, h?p tác xây d?ng BDS Phú Qu?c, l?i nhu?n t? 10%-20%/n?m
  V?i t?ng l??ng ??u t? ?? v? Phú Qu?c tính ??n nay là 16,7 t? USD, Phú Qu?c hi?n ?ang là ?i?m ??n h?p d?n c? trong và ngoài n??c ...

  Ngu?n bài vi?t: https://phuquoc.net.vn/
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2