Conversation Between Angela and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. ??u tháng 3/2015, Sang ti?p c?n Trang (19 tu?i, quê Cà Mau – tên cô gái ?ã ???c ??i) – ti?p viên quán cà phê ? huy?n Lai Vung (??ng Tháp).
    da thach anh
    Sang nói v?i Trang có ch? làm ti?p viên nhà hàng ? Hà N?i l??ng cao, n?u cô gái mi?n Tây ch?p nh?n Sang s? gi?i thi?u.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1